Online Bulk QR-kod Generator

Gratis och säker, stöder olika format och anpassningsalternativ, generera enkelt bulk QR-koder

Loading...

Vad är en Bulk QR-kod Generator?

Den online bulk QR-kodgeneratorn är ett gratis verktyg som gör att du enkelt kan skapa flera QR-koder. Verktyget stöder en mängd anpassningsalternativ och konfigurationer, vilket gör det enkelt att generera personliga QR-koder med enkla inställningar.

Du kan anpassa storlek, marginal, filformat, färg, logotyp, etikett och bakgrund på QR-koderna och enkelt generera personliga QR-koder i bulk för att möta dina behov.

Bulk QR-kodgeneratorn är ett webbläsarbaserat verktyg. QR-koder genereras endast i din webbläsare och dina data skickas inte till servern för bearbetning, vilket säkerställer din integritet och säkerhet. Använd den med förtroende.

Hur använder man bulk QR-kodgeneratorn?

Med bara några enkla steg kan du bulk generera ett stort antal QR-koder.

1. Ange textdata som du behöver generera QR-koder för i inmatningsrutan till vänster, där varje textpost upptar en rad. Du kan generera tiotusentals QR-koder samtidigt.

2. Enligt dina behov, ställ in relevanta parametrar för QR-koden till höger, inklusive storlek, marginal, filformat (såsom PNG, JPEG, SVG, etc.), färg, logotyp, etikett och bakgrund. Efter att ha ändrat inställningarna kan du omedelbart se effekten av QR-koden i förhandsgranskningsområdet.

3. Efter att ha bekräftat att alla inställningar är korrekta, klicka på knappen 'Generera QR-kod'. Verktyget kommer att generera flera QR-koder i bulk baserat på dina inställningar.

4. Efter att bulkgenereringen av QR-koder är klar kan du ladda ner de genererade QR-koderna. Verktyget erbjuder olika nedladdningsalternativ, såsom individuella nedladdningar eller bulknedladdningar (ZIP-filer). Du kan använda dessa QR-koder för olika applikationsscenarier enligt dina behov, såsom utskrift, inbäddning på webbsidor eller reklammaterial.