Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2024

1. Dienstbeschrijving

Deze Servicevoorwaarden vormen de overeenkomst tussen u en qrcodew.com met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Door toegang te krijgen tot onze diensten of deze te gebruiken, stemt u ermee in alle voorwaarden van deze overeenkomst na te leven. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, kunt u onze diensten niet gebruiken.

2. Gebruikersverantwoordelijkheden

 • U stemt ermee in onze diensten niet te gebruiken voor illegale activiteiten of onwettige handelingen.
 • U stemt ermee in onze diensten op geen enkele manier te verstoren, te verstoren of te beschadigen.
 • U stemt ermee in onze diensten niet te gebruiken om de rechten van anderen te schenden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.

3. Servicekosten en Betalingsvoorwaarden

 • Onze service kan kosten met zich meebrengen, en specifieke tarieven worden duidelijk aan u meegedeeld wanneer u de service gebruikt.
 • U stemt ermee in om de relevante kosten te betalen volgens onze betalingsvoorwaarden.
 • Aangezien de service virtueel is, worden terugbetalingen niet ondersteund zodra de service is betaald en geleverd.

4. Gebruiksvoorwaarden

 • U stemt ermee in om alle door ons opgestelde servicegebruiksregels en -beleid na te leven.
 • Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de service te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5. Wijzigingen en Beëindiging van de Dienst

 • Wij behouden ons het recht voor om onze diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele wijzigingen of beëindiging van de dienst.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

 • U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, verlies van gegevens, etc.

7. Intellectueel Eigendom

 • Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten in onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot software, handelsmerken, logo's, etc. Geen enkele entiteit of individu mag de inhoud van deze site plagieren of spiegelen.

8. Andere Voorwaarden

 • Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de diensten en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons.
 • Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.

9. Uitleg van Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers te wijzigen, en eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst. U dient deze pagina regelmatig te controleren voor de laatste servicevoorwaarden. Het voortgezette gebruik van de service wordt beschouwd als aanvaarding door de gebruiker van de gewijzigde voorwaarden.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via de volgende methoden: [email protected]