Về Trình chuyển đổi DPI

Bộ chuyển đổi DPI là một công cụ trực tuyến miễn phí để sửa đổi DPI hình ảnh, cho phép bạn sửa đổi DPI hình ảnh theo lô thành bất kỳ giá trị nào, chẳng hạn như thay đổi DPI hình ảnh thành 300.

Công cụ sửa đổi DPI hỗ trợ các thao tác hàng loạt, cho phép bạn sửa đổi các giá trị DPI của nhiều hình ảnh cùng một lúc mà không cần phải sửa đổi từng tệp một, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Trình chuyển đổi DPI dễ sử dụng. Chỉ cần đặt giá trị DPI sau khi chọn hình ảnh. Bạn có thể nhấp vào các nút DPI phổ biến để thiết lập nhanh chóng hoặc nhập bất kỳ giá trị DPI nào. Cuối cùng, nhấp vào nút sửa DPI để hoàn tất việc chỉnh sửa DPI của hình ảnh.

Sau khi sửa đổi DPI hoàn thành, bạn có thể chọn tải xuống từng hình ảnh đã xử lý một cách riêng lẻ hoặc tải xuống tất cả các hình ảnh được đóng gói và nén thành một tập tin ZIP một lần.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bộ chuyển đổi DPI, vui lòng tham khảo trang FAQs của chúng tôi: Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất sản phẩm hoặc phản hồi nào, chúng tôi rất hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện sau: [email protected]